Jyväskylän yliopisto
12.10.2012

            O P I N T O S U O R I T U S O T E

Sukunimi       : Salonen
Etunimet       : Ville Antti
Syntymäaika      : 25.02.1986
Opinto-oikeus     : Varsinainen
Tutkintotavoite    : Filosofian maisterin tutkinto (702)
Koulutusohjelma    :
Erikoiskoulutus    :
Pääaine        : Tietotekniikka
Yliopistoon tulovuosi : 2005
Tiedekunta ja -vuosi : Informaatioteknologian tdk 2005
------------------------------------------------------------------------------


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA SUORITETUT TUTKINNOT:


1. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto ( LuK )
  Informaatioteknologian tdk, Tietotekniikan laitos
  Tutkinnon pääaine : Tietotekniikka
  Suorituspäivä   : 20.12.2011
  Tutkinnon laajuus :  0.00 ov / 180.00 op2. Filosofian maisterin tutkinto ( FM )
  Informaatioteknologian tdk, Tietotekniikan laitos
  Tutkinnon pääaine : Tietotekniikka
  Suorituspäivä   : 12.10.2012
  Tutkinnon laajuus :  0.00 ov / 131.00 op


YLEIS- JA MUUT OPINNOT
------------------------------------


FILOSOFIA
 Tieteellisen toiminnan perusteet   FILY019 25.11.2011 3  Y  3.00   1

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TDK:N OPINNOT
 Yliopisto-opiskelu ja opintojen   ITKY101 02.10.2006 HYV Y  1.00   1
 suunnittelu
 Mikrotietokonelaitteistot      ITKY201 01.11.2006 HYV Y  2.00 (A) 1

TEKNOLOGIALIIKETOIMINTA
 Yritystoiminta            TLTP050 09.12.2010 4  Y 10.00   2
------------------------------------------------------------------------------
                opintopisteitä yhteensä:     16.00


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
------------------------------------


ENGLANNIN KIELI (KIELIKESKUS)
 Academic Reading           XENI001 19.02.2007 HYV K  2.00   1

RUOTSIN KIELI (KIELIKESKUS)
 Akademisk svenska/skriftlig     XRU0702 28.10.2011 TT K  1.00   1
 Akademisk svenska/muntlig      XRU0703 28.10.2011 TT K  1.00   1

YHDISTETYT KIELIOPINNOT (KIELIKESKUS)
 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla XYHI002 12.03.2009 HYV K  2.00   1
 Projektiviestintä IT-alalla     XYHI004 18.12.2009 HYV K  3.00   1
------------------------------------------------------------------------------
                opintopisteitä yhteensä:     9.00
MATEMATIIKAN PERUSOPINNOT (MATPER)
------------------------------------------------------------
Suorituspäivä : 05.05.2010
Arvosana   : H
Kokonaisuuteen liitetyt opintojaksot:
 Approbatur 1A            MATP152 25.10.2006 4  P  4.00   1
 Approbatur 1B            MATP153 13.12.2006 2  P  4.00   1
 Approbatur 2A            MATP162 16.04.2008 1  P  5.00   1
 Approbatur 2B            MATP163 13.05.2009 4  P  5.00   1
 Approbatur 3             MATP170 05.05.2010 5  P  5.00   1
 Symbolinen laskenta         MATP180 19.12.2006 HYV P  2.00   1

------------------------------------------------------------------------------
Matematiikan perusopinnot          kirjattu laajuus :  25.00
TIETOTEKNIIKAN PÄÄAINEOPINNOT (LUK-TUTKINTO) (TIELUK)
------------------------------------------------------------
Suorituspäivä : 18.11.2011
Arvosana   : K
Kokonaisuuteen liitetyt opintojaksot:
 Oliokeskeinen tietojärjestelmien   ITKA101 05.08.2007 2  A  5.00   1
 kehittäminen
 Algoritmit 1             ITKA201 06.07.2007 4  A  4.00   1
 Johdatus ohjelmistotekniikkaan    ITKA202 23.01.2008 2  A  3.00   1
 Käyttöjärjestelmät          ITKA203 31.08.2007 3  A  4.00   1
 Tietokannat ja tiedonhallinnan    ITKA204 09.05.2008 4  A  4.00   1
 perusteet
 Tietokone ja tietoverkot       ITKP101 12.12.2006 HYV P  3.00   1
 työvälineenä
 Ohjelmointi 1            ITKP102 09.01.2007 5  P  6.00   1
 Ihminen ja tietojärjestelmä     ITKP103 14.12.2006 2  P  3.00   1
 Tietoverkot             ITKP104 15.12.2006 3  A  3.00   1
 Diskreetit rakenteet         ITKP105 30.04.2008 2  P  5.00   1
 Algoritmit 2             TIEA211 27.07.2007 3  A  4.00   1
 Graafisten käyttöliittymien     TIEA212 15.01.2008 4  A  6.00   1
 ohjelmointi
 Tietoturva              TIEA222 31.10.2008 4  A  3.00   1
 Automaatit ja kieliopit       TIEA241 15.05.2009 4  A  5.00   1
 Kandidaattiseminaari         TIEA301 19.11.2008 HYV A  3.00   1
 Kandidaatintutkielma         TIEA302 21.03.2011 HYV A  7.00   1
 Kypsyysnäyte             TIEA303 18.11.2011 HYV A      1
 Harjoittelu             TIEA304 02.02.2010 HYV A 12.00   1
 Tietokonejärjestelmä         TIEA325 15.12.2008 2  A  3.00   1
 Fortran ja rinnakkaislaskennan    TIEA384 05.11.2007 2  A  5.00   1
 perusteet
 Ohjelmointi 2            TIEP111 07.05.2007 5  P  8.00   1
 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 28.10.2011 3  P  3.00   1

 www-sovellukset           TJTA270 30.08.2009 5  P  4.00 (A) 1
 Ohjelmistotuotanto          TJTA330 10.06.2011 1  A  5.00   1
------------------------------------------------------------------------------
Tietotekniikan pääaineopinnot        kirjattu laajuus : 108.00
(LuK-tutkinto)
TIETOTEKNIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (OHJELMISTOTEKNIIKKA) (TIEOTE)
------------------------------------------------------------
Suorituspäivä : 10.10.2012
Arvosana   : H
Kokonaisuuteen liitetyt opintojaksot:
 Sovellusprojekti           TIES405 30.06.2010 2  S 10.00   2
 Sovellusprojektin hallintaa,     TIES412 30.06.2010 HYV S  1.00   2
 viestintää ja työkaluja
 Ohjelmistoarkkitehtuuri       TIES441 08.04.2011 3  S  5.00   2
 Tekoäly               TIES442 03.04.2009 2  S  5.00   2
 Pro gradu -seminaari         TIES501 29.12.2011 HYV S  7.00   2
 Pro gradu -tutkielma         TIES502 10.10.2012 4  S 30.00   2
 Kypsyysnäyte (FM-tutkinto)      TIES503 02.10.2012 HYV S      2
 Laitteistoläheinen ohjelmointi    TIES523 18.04.2011 4  S  4.00   2
 Ohjelmointikielten periaatteet    TIES542 23.11.2010 5  S  5.00   2
 Ohjelmistotestaus          TIES546 26.04.2010 4  S  5.00   2

 Olio-ohjelmointi           TJTSS33 12.02.2010 2  S  5.00   2
 Mallinnuskielet ja koodin generointi TJTST16 17.05.2010 4  S  5.00   2
------------------------------------------------------------------------------
Tietotekniikan syventävät opinnot      kirjattu laajuus :  82.00
(ohjelmistotekniikka)
TILASTOTIETEEN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (TILPER)
------------------------------------------------------------
Suorituspäivä : 21.04.2010
Arvosana   : H
Kokonaisuuteen liitetyt opintojaksot:
 Johdatus tilastotieteeseen      TILP100 31.01.2007 2  P  3.00   1
 Tilastotieteen peruskurssi 1     TILP250 12.12.2007 4  P  6.00   1
 Tilastotieteen peruskurssi 2     TILP260 21.04.2010 2  P  6.00   1
 SPSS-kurssi             TILP350 19.05.2008 HYV P  2.00   1
 Tilastomenetelmien jatkokurssi    TILP450 09.12.2008 3  P  9.00   1

------------------------------------------------------------------------------
Tilastotieteen               kirjattu laajuus :  26.00
perusopintokokonaisuus
TEKNOLOGIALIIKETOIMINNAN OPINTOKOKONAISUUS (TLTKOK)
------------------------------------------------------------
Suorituspäivä : 21.12.2011
Arvosana   : K
Kokonaisuuteen liitetyt opintojaksot:
 Kasvuyritystoiminta         TLTA111 19.02.2011 4  A  6.00   2
 Yrittäjämäinen markkinointi     TLTA220 05.11.2010 3  A  6.00   2
 Business in Asia           TLTA311 06.06.2011 4  A  4.00 (V) 2
 Projekti               TLTA630 21.12.2011 4  A  4.00   2
 Tuotteistaminen           TLTA710 02.06.2011 4  A  5.00   2

------------------------------------------------------------------------------
Teknologialiiketoiminnan          kirjattu laajuus :  25.00
opintokokonaisuus
MUUT OPINTOSUORITUKSET OPPIAINEITTAIN
-------------------------------------


DIGITAALINEN KULTTUURI
 Game Studies             DGLS471 23.03.2010 4  S  5.00 (V) 2
----------------------------------------------------------------------
               opintopisteitä  yhteensä:     5.00


TIETOTEKNIIKKA
 .Net Sovelluskehitys         TIEA214 07.01.2008 HYV A  2.00   2
 Keinotodellisuus 1          TIEA314 31.10.2008 3  A  3.00   2
 Funktio-ohjelmointi 1        TIEA341 16.12.2009 4  A  3.00   2
 Ohjelmointi 2, C++          TIEP112 02.05.2007 HYV P  1.00   2
----------------------------------------------------------------------
               opintopisteitä  yhteensä:     9.00


TILASTOTIEDE
 Tilastomenetelmien peruskurssi    TILP150 16.01.2009 3  P  6.00   1
----------------------------------------------------------------------
               opintopisteitä  yhteensä:     6.00

------------------------------------------------------------------------------
MUUT SUORITUKSET            opintopisteitä yhteensä: 20.00


------------------------------------------------------------------------------
Salonen Ville Antti       OPINTOPISTEITÄ SUORITETTU YHTEENSÄ: ** 311 **
------------------------------------------------------------------------------
Numero yksittäisen opintojakson suoritustietorivin lopussa viittaa siihen
opiskelijan JY:n tutkintoon, johon kyseinen suoritus on merkitty käytetyksi.
Suoritetut tutkinnot ovat numerojärjestyksessä tämän otteen alussa.

LYHENTEET:
Y=yleisopinnot, K=kieliopinnot, A=aineopinnot, S=syventävät opinnot,
P=perusopinnot, J=jatko-opinnot

Korvaaviksi merkityt opinnot käytettävissä vain JY:n tutkintoihin
KORVAAVUUDET/HUOMAUTUKSET:
(A) = opintojakso korvattu avoimen yliopiston suorituksella
(V) = opintojakso suoritettu vieraskielisenä opetuksena


OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELU (tulos):
Hyväksytty     = HYV
Välttävä (V)    = 1
Tyydyttävä (T)   = 2
Hyvä (H)      = 3
Kiitettävä (K)   = 4
Erinomainen (E)  = 5

TUTKIELMIEN ARVOSTELU:
Approbatur = A, AP
Lubenter approbatur = B, LU
Non sine laude approbatur = N, NS
Cum laude approbatur   = C, CL
Magna cum laude approbatur = M, MG
Eximia cum laude approbatur = E, EX
Laudatur = L, LA

Hyväksytty = HYV
Hyvä = H
Erinomainen = ER

Välttävä = V
Tyydyttävä = T
Hyvä = H
Kiitettävä = K
Erinomainen = E